วันเสาร์, กรกฎาคม 11, 2020
หน้าแรก แท็ก กรมส่งเสริมสหกรณ์

แท็ก: กรมส่งเสริมสหกรณ์

เกิดแล้ว! “แปลงใหญ่นาเกลือ” กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนมูลค่าเพิ่ม…เกษตรกรเฮ

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนเกษตรกรทำ “แปลงใหญ่นาเกลือ” ในพื้นที่นิคมสหกรณ์โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจากปัญหาราคาเกลือทะเลตกต่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้นำแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร พร้อมร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดในรูป

อยู่ที่ไหนก็สั่งซื้อลำไยได้! สหกรณ์ผนึกกำลังช่วยเกษตรกรภาคเหนือ

ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม ของทุกปี เกษตรกรผู้ปลูกลำไยต้องประสบกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ เพราะผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันและเกิดกระจุกตัว ซึ่งในปีนี้สภาพอากาศมีฝนตกชุก ส่งผลให้ลำไยแทงช่อดอกมากกว่าปกติ และคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดสูงกว่า 6 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปี

ข่าวยอดนิยม