วันเสาร์, กรกฎาคม 31, 2021
หน้าแรก แท็ก นางสาวพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์

แท็ก: นางสาวพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์

เครือซีพี ชูโมเดล “กาแฟสร้างอาชีพ” เตรียมปั้นแบรนด์กาแฟสร้างรายได้ชุมชน จ.เชียงใหม่

11 มีนาคม 2564 - เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในด้านสิ่งแวดล้อมกำหนดแผนงานด้านความยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน  ผสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สนับสนุนการดำเนินงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ก่อเกิดเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) ภายใต้ “โมเดลกาเเฟสร้างอาชีพ”  ในพื้นที่บ้านกองกาย อ.แม่แจ่ม...