วันพุธ, กันยายน 29, 2021
หน้าแรก แท็ก นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

แท็ก: นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

“ปลูกกัญชา…ถ้ามันคือการสร้างคนรวยก็ต้องรวยในทุกหมู่บ้าน” สภาเกษตรฯ เดินหน้าลุย

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่าสภาเกษตรกรแห่งชาติ(สกช.)จัดโครงการขับเคลื่อน “การพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” โดยกระจายทั่วประเทศ เริ่มเวทีแรกที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เวทีต่อไปเป็นจังหวัดสกลนคร วันที่ 1 เมษายน 2562 ที่โรงแรมพี.ซี.พาเลซ สกลนคร ต่อด้วยจังหวัดอุทัยธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้เข้าใจในมาตรการของรัฐที่จะมีผลบังคับใช้เรื่องการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อยกระดับกัญชาจากยาเสพติดสู่ยารักษาโรค ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะได้ทราบถึงนโยบายของสภาเกษตรกรแห่งชาติถึงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และจะได้ทราบถึงมาตรการของรัฐบาลเกี่ยวกับองค์ความรู้และวิชาการด้านกฎหมายและกระบวนการผลิต รวมทั้งการเพาะปลูกและใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อรักษาโรค ตลอดจนการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ภายใต้กรอบกฎหมายที่ถูกต้อง  ทั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติขับเคลื่อนเรื่อง...

“ประพัฒน์” ชี้กัญชารักษาโรคหากช้า “กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้” อาจต้องไปที่ลาว

จากข้อเสนอของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการให้ภาครัฐนำกัญชามาศึกษาวิจัยเพื่อใช้สารสกัดรักษาโรค หวังลดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยและสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจฐานราก โดยให้คัดเกษตรกรที่มีคุณภาพปลูกกัญชาในพื้นที่ควบคุม นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า กรณีที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบในหลักการให้แก้ไขกฎหมายเพื่ออนุญาตให้นำกัญชามาใช้ทดลองวิจัยรักษาโรคในคนได้ ต้องขอบคุณรัฐบาลที่พยายามผลักดันเรื่องนี้ ทั้งนี้ การผลักดันปลดล็อคให้กัญชาเป็นพืชสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรคนับจากวันแรกที่เข้าพบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ใช้เวลา 2 เกือบ 3 ปี กว่าเรื่องนี้จะเข้าสู่การพิจารณา ครม.ได้ และก็ต้องเชื่อว่าจากนี้ไปอีก 2-3 ปี ชาวบ้านถึงจะได้อานิสงส์ใช้กัญชารักษาโรคได้...

12 เหตุผล – ไม่เห็นด้วยที่จะให้ปลูกกัญชา 5,000 ไร่… เสียงจากทนายนิพนธ์(คนสกลเด้อ)

หมายเหตุ - เกษตรโว้ย(VOICE)...หลังจากที่ได้นำเสนอข่าว “สภาเกษตรกรฯ หนุนปลูกพืชกัญชานำร่อง 5,000 ไร่-ที่เทือกเขาภูพาน จ.สกลนคร” https://www.kasetvoice.com/post/3604?preview_id=3604 ก็มีเสียงทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งในเรื่องนี้นั้นสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่มีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ เป็นประธาน ได้ออกมาให้ข่าว พร้อมกับจัดทำคลิป ชี้แจงเหตุผลที่มาที่ไป เพราะอะไรจึงคิดหนุนปลูกพืชกัญชา https://www.youtube.com/watch?v=Zssg71kkSog&t=4s  ทั้งนี้ เพื่อนำมาสกัดเป็นยารักษาโรค และปลูกอย่างถูกต้องเหมาะสม (รายละเอียดขอให้ดูจากคลิป) สำหรับเสียงที่ไม่เห็นด้วย “เกษตรโว้ย(VOICE)” ถือว่าทุกคนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอนำมาเผยแพร่เพื่อให้เกิดความหลากหลาย...

สภาเกษตรกรฯ หนุนปลูกพืชกัญชานำร่อง 5,000 ไร่-สกลนคร (มีคลิป)

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้มีโอกาสนำคณะเข้าพบนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(สำนักงานป.ป.ส.) และผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 12 ม.ค.61 ซึ่งในการเข้าพบครั้งนี้เป็นการพูดคุยกันที่เป็นประโยชน์มาก ด้วยทราบว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎ