วันศุกร์, สิงหาคม 19, 2022
หน้าแรก แท็ก ปลูกกัญชา

แท็ก: ปลูกกัญชา

กรณีโนนมาลัยบุรีรัมย์ “กัญชา 6 ต้น ที่แรกของไทย” มีอะไรในกอกัญชาบ้าง?

เรื่อง/ภาพ : ธัชธาวินท์ สะรุโณ ได้ตาดู ฟังกะหู กิน ดม และได้ลูบคลำ ถึงจะได้อรรถรสแห่งการเรียนรู้ ตามผมมาจะเล่าให้ฟัง ครับ นั่งรถจากสนามบินมาราว 30 นาที หนทางไม่ลำบาก...

“ปลูกกัญชา…ถ้ามันคือการสร้างคนรวยก็ต้องรวยในทุกหมู่บ้าน” สภาเกษตรฯ เดินหน้าลุย

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่าสภาเกษตรกรแห่งชาติ(สกช.)จัดโครงการขับเคลื่อน “การพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” โดยกระจายทั่วประเทศ เริ่มเวทีแรกที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เวทีต่อไปเป็นจังหวัดสกลนคร วันที่ 1 เมษายน 2562 ที่โรงแรมพี.ซี.พาเลซ สกลนคร ต่อด้วยจังหวัดอุทัยธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้เข้าใจในมาตรการของรัฐที่จะมีผลบังคับใช้เรื่องการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อยกระดับกัญชาจากยาเสพติดสู่ยารักษาโรค ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะได้ทราบถึงนโยบายของสภาเกษตรกรแห่งชาติถึงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และจะได้ทราบถึงมาตรการของรัฐบาลเกี่ยวกับองค์ความรู้และวิชาการด้านกฎหมายและกระบวนการผลิต รวมทั้งการเพาะปลูกและใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อรักษาโรค ตลอดจนการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ภายใต้กรอบกฎหมายที่ถูกต้อง  ทั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติขับเคลื่อนเรื่อง...

12 เหตุผล – ไม่เห็นด้วยที่จะให้ปลูกกัญชา 5,000 ไร่… เสียงจากทนายนิพนธ์(คนสกลเด้อ)

หมายเหตุ - เกษตรโว้ย(VOICE)...หลังจากที่ได้นำเสนอข่าว “สภาเกษตรกรฯ หนุนปลูกพืชกัญชานำร่อง 5,000 ไร่-ที่เทือกเขาภูพาน จ.สกลนคร” https://www.kasetvoice.com/post/3604?preview_id=3604 ก็มีเสียงทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งในเรื่องนี้นั้นสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่มีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ เป็นประธาน ได้ออกมาให้ข่าว พร้อมกับจัดทำคลิป ชี้แจงเหตุผลที่มาที่ไป เพราะอะไรจึงคิดหนุนปลูกพืชกัญชา https://www.youtube.com/watch?v=Zssg71kkSog&t=4s  ทั้งนี้ เพื่อนำมาสกัดเป็นยารักษาโรค และปลูกอย่างถูกต้องเหมาะสม (รายละเอียดขอให้ดูจากคลิป) สำหรับเสียงที่ไม่เห็นด้วย “เกษตรโว้ย(VOICE)” ถือว่าทุกคนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอนำมาเผยแพร่เพื่อให้เกิดความหลากหลาย...