วันศุกร์, ธันวาคม 2, 2022
หน้าแรก แท็ก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

แท็ก: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

ชูเกษตรกรทุเรียนเป็น “ขุนพลเศรษฐกิจ” แต่อีก 5 ปี ให้ระวัง?

เรื่อง/ภาพ : ผู้ใหญ่ดำรงค์ศักดิ์ สินศักดิ์/ เกษตรกรข่าว  จ.ชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้กล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์พื้นที่ภาคใต้ (ทุเรียน) มีใจความตอนหนึ่งว่า “เกษตรกรคือขุนพลทางเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร เพราะว่าเศรษฐกิจหลัก 45% มาจากรายได้ภาคเกษตร...

เกษตรกรใช้นวัตกรรมเกษตรของกระทรวงวิทย์ฯ สร้างชุมชนเกษตรนวัตกรรม สู่ความสำเร็จ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า จากการที่