วันอังคาร, พฤศจิกายน 29, 2022
หน้าแรก แท็ก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

แท็ก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เลี้ยงผึ้งชันโรงที่วังสระปทุม…วช.ทดลองเลี้ยง-หวังขยายผลเกษตรกรต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ถวายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยนำโครงการจัดการความรู้และต่อยอดงานวิจัยการเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรงหลังลาย ไปทดลองเลี้ยงบริเวณสวนป่าภายในวังสระปทุม ทั้งนี้ เพื่อต้องการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดและขยายผลการใช้ประโยชน์ให้กับเกษตรและผู้สนใจต่อไป  ในการถวายงานครั้งนี้ ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลปีใหม่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเค้กปีใหม่ ให้กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย ศ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เข้ารับพระราชทาน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ วังสระปทุม และในโอกาสเดียวกันนี้ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและคณะได้ตรวจเยี่ยมโครงการเลี้ยงผึ้งชันโรงดังกล่าวด้วย อนึ่ง...

เกษตรกรใช้นวัตกรรมเกษตรของกระทรวงวิทย์ฯ สร้างชุมชนเกษตรนวัตกรรม สู่ความสำเร็จ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า จากการที่

คึกคัก! อากาศยานไร้คนขับ…วช.จัดแข่งขันยกระดับเกษตรไทย 4.0

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ กองทัพบก จัดการประกวด “อากาศยาน ไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)” ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สนามบิน