วันอังคาร, พฤศจิกายน 29, 2022
หน้าแรก แท็ก เลี้ยงกุ้งก้ามกร้าม

แท็ก: เลี้ยงกุ้งก้ามกร้าม

เลี้ยงกุ้งก้ามกรามร่วมกุ้งขาว “รวยไม่รวยไม่รู้…รู้แต่ว่าจับครั้งเดียวก็ได้ทุนคืนแล้ว”

เรื่อง : เด็กเกษตรโว้ย/ ภาพ : โอ๋ OK ฟาร์ม/ ใครจะไปเชื่อว่า ที่บ้านตาลเดี่ยว ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ใกล้ๆกรุงเทพมหานครแค่นี้เอง จะมีอาชีพการทำนากุ้งคือเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอยู่ด้วย เกษตรกรที่นี่ได้รวมตัวกันในนามกลุ่มเลี้ยงกุ้งบ้านตาลเดี่ยว และต่อมาเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมมองเห็นว่า การเลี้ยงกุ้งมีมาตรฐาน เกษตรกรรวมตัวกันเหนียวแน่น จึงถูกยกระดับเป็นชมรมมีกฎหมายรองรับ ภายใต้ชื่อว่า “ชมรมผู้เลี้ยงสัตว์น้ำดอนยายหอม”...

3 แนวทาง “เลี้ยงกุ้งก้ามกรามลดต้นทุน” โดย สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามได้ถูกนำไปเลี้ยงในทุกภาคของประเทศที่มีแหล่งน้ำเพียงพอ เนื่องจากกุ้งก้ามกรามเป็นสัตว์น้ำที่มีราคาสูงเมื่อเทียบกับสัตว์น้ำจืดทั่วไป แต่การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้ประสบ ความสำเร็จได้นั้นต้องมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น ลูกพันธุ์ต้องแข็งแรงและปลอดโรค  อาหารมีคุณภาพดี สภาพพื้นที่เลี้ยงต้องเหมาะสม ที่สำคัญเกษตรกรจะต้องมีการจัดการฟาร์มที่เหมาะสมและดูแลเอาใจใส่ตลอดทุกขั้นตอนในการเลี้ยง โดยสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้ศึกษาวิจัยเศรษฐกิจการผลิตการตลาดและโลจิสติกส์ กุ้งก้ามกราม พบว่าผลผลิตกุ้งจากการเพาะเลี้ยงลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 8.33 ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น ขนาดละประมาณ 20-30 บาท /กก. ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากราคาน้ำมันและอาหารกุ้งที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพไม่ดีอัตราการรอดตายต่ำ ทำให้เกษตรกรบางส่วน ชะลอการเลี้ยง การศึกษาด้านต้นทุน...