วันศุกร์, กรกฎาคม 30, 2021
หน้าแรก แท็ก โดรน

แท็ก: โดรน

สศช. เผยกรณีศึกษา “ขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะในมันสำปะหลังในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ซึ่งเป็นประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560– 2565) ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้วิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาสำคัญในการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ ประกอบด้วย นิยามของเกษตรอัจฉริยะไม่ชัดเจนทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจไม่ตรงกัน ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ รวมถึงไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพในการดูแลนโยบายเกษตรอัจฉริยะอย่างเป็นองค์รวมและครบวงจร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร...

ธ.ก.ส.แจงด่วน! ปล่อยกู้ซื้อโดรน 1.5 หมื่นล้าน…ไม่ใช่แค่โดรน แต่รวมเทคโนโลยีเกษตรอื่นๆ

นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ตามที่มีข่าวในสื่อมวลชนเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา เรื่องการปล่อยสินเชื่อ 1.5 หมื่นล้านบาท และข่าวออกมาในแนวว่า “ธ.ก.ส. ทุ่ม 1.5 หมื่นล้าน ปล่อยกู้ซื้อโดรนทำเกษตร” นั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสินเชื่อที่ว่านี้ แต่ความจริงนั้นคือการปล่อยสินเชื่อ รวมไปถึงทุกเรื่องที่ใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไปจากการเกษตรแบบเดิม